All rights reserved © 2019 OWT

OWT, s.r.o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovensko
E-mail:
sales@owt.sk

O NÁS   |   POLITIKA KVALITY   |   CERTIFIKÁTY   |   REFERENCIE   |   KONTAKT

Na základe výsledkov dlhoročnej spolupráce a kladného hodnotenia od našich partnerov v domácich a zahraničných projektoch získala naša spoločnosť od niektorých významných výrobcov splnomocnenie na dlhodobú spoluprácu a ich zastupovanie pri dodávkach tovarov a služieb v oblasti bezpečnosti a obrany na území Slovenskej a Českej republiky.  

Ide predovšetkým o najnovšie trendy vo zvyšovaní obranných spôsobilostí v oblasti rádiolokačnej techniky, leteckej techniky, techniky pozemného zabezpečenia letovej prevádzky, zbraňových systémov, munície a náhradných dielcov vojenskej leteckej a pozemnej techniky.

O SPOLOČNOSTI

Armádna technika - OWT.sk | O nás Armádna technika - OWT.sk | O nás

Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky získala naša spoločnosť OWT, s.r.o. Licenciu na obchodovanie  s vojenským materiálom formou zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti.

Naša spločnosť je zameraná na dodávky tovarov a služieb dvojakéjho použitia so zameraním na špeciálny a obranný materiál pre štátny a súkromný sektor Slovenskej a Českej republiky.