O NÁS   |   POLITIKA KVALITY   |   CERTIFIKÁTY   |   REFERENCIE   |   KONTAKT

Armádna technika - OWT.sk | Referencie

Dodávka a inštalácia integrovaného automatizovaného povodňového predpovedného a varovného systému POVAPSYS

REFERENCIE

All rights reserved © 2019 OWT

OWT, s.r.o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovensko
E-mail:
sales@owt.sk

• KOJŠOVA HOĽA

• ŠPANÍ LAZ

• VEĽKÝ JAVORNÍK

• KUBÍNSKA HOĽA

• GENERÁLNA OPRAVA BAK-12Naša spoločnosť bola vo verejnej súťaži vyhlásenej Slovenským hydrometeorologickým ústavom vybraná, ako integrátor a hlavný dodávateľ integrovaného automatizovaného povodňového predpovedného a varovného systému POVAPSYS. Partnermi pri realizácii tejto dodávky boli spoločnosti SELEX GEMATRONIC a MicroStep – MIS. POVAPSYS tvorí súčasť Programu protipovodňovej ochrany v SR.

Išlo o vybudovanie systému, ktorý zabezpečuje, aby sa relevantná hydrometeorologická predpoveď alebo varovanie dostali v čo najkratšom čase ku kompetentným orgánom v systéme krízového manažmentu. Tým sa podstatne zvýšila úroveň výstupov meteorologickej a hydrologickej služby nielen  v prípade povodní zasahujúcich väčšie územné celky, ale aj lokálnych povodňových udalostí.

Rýchla a účinná detekcia už prvých príznakov prívalových dažďov v dotknutom území je určujúca pre výkon a koordináciu meteorologickej a hydrologickej služby, riešenie problémov pozorovania, vyhodnocovania údajov, rýchlej komunikácie, modelovania a predpovedania meteorologických a hydrologických procesov. Systém operatívne informuje užívateľov o aktuálnych protipovodňových predpovediach a varovaniach.

Naša spoločnosť naplnila svoje záväzky v dodávke a inštalácii systému a výrazne tak prispela k efektívnemu fungovaniu POVAPSYS v rámci informovania užívateľov o vydaných hydrologických predpovediach a výstrahách na nebezpečenstvo povodne.

Naša spoločnosť je výhradným zástupcom firmy ZODIAC ARRESTING SYSTEM (ZAS) pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Firma ZAS je výrobcom záchytných zariadení na núdzový záchyt lietadiel (BAK - 12,  BAK – 14, SmartArrest atď.)

Armáda českej republiky mala v používaní pôvodný systém BAK-12, ktorému vypršala technická životnosť, a ktorý vzhľadom k svojej technickej konfigurácii už nemohol naďalej plnohodnotne slúžiť v podmienkach zvyšujúcich sa operačných požiadaviek armády na takýto núdzový záchytný systém.

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť je výhradným zástupcom výrobcu pre Slovenskú republiku a Českú republiku sme boli poverení predlžením technického života, generálnou opravou a následne modernizáciou záchytného zariadenia ´BAK 12 na leteckej základni Armády českej republiky v Náměšti nad Oslavou. Tieto technické zásahy boli vykonané plynule v jednom období, čím Armáda Českej republiky získala systém vyhovujúci najvyšším štandardom na úrovni systému BAK 12 SmartArrest.

DODÁVKA, A INŠTALÁCIA MOBILNÉHO SIEŤOVÉHO ZÁCHYTNÉHO ZARIADENIA P-IV/BAK-12 A ZAŠKOLENIE OBSLUHY VZDUŠNÝCH SÍL ARMÁDY ČESKEJ REPUBLIKY

Na základe kúpnej zmluvy, ktorú naša spoločnosť uzatvorila s Ministerstvom obrany Českej republiky sme v marci 2019 dodali mobilný sieťový záchytný systém pre núdzové pristátie lietadiel P-IV/BAK-12. Zároveň sme vykonali zaškolenie obsluhy a pozemného personálu  vzdušných síl Armády Českej republiky v rozvinovaní, používaní a zvinovaní tohto prostriedku záchrany a núdzového pristávania bojových lietadiel.

Armáda Českej republiky týmto výrazne zvýšila operačné spôsobilosti vzdušných síl nielen pri plnení vnútorných povinností ale aj pri plnení si spojeneckých záväzkov Českej republiky v systéme kolektívnej obrany. Vzdušné sily získali doplnkový mobilný systém k existujúcim stacionárnym systémom na vojenských letiskách na vlastnom území, ktorý môže byť nasadený, kdekoľvek to Armáda ČR bude potrebovať pri plnení bojových úloh.  

MEDIÁLNE

INFORMÁCIE